Har du styr på hegnsloven?

Et af de spørgsmål vi får stillet igen og igen vedrører reglerne omkring hegn og hække.

Sæson for klipning af hegn og hæk nærmer sig og vi vil derfor her gerne lige ridse op hvad det er for love og regler som dækker disse områder.

De almindelige regler om hegn og hegning findes i hegnsloven fra 1950. Lovens almindelige regler gælder ikke for Københavns Kommune. Loven omfatter både fælleshegn, dvs. hegn der står i ejendomsskel, og egne hegn, dvs. hegn der står helt på egen grund langs ejendomsskel og ikke længere væk fra skellinien end 1,75 m.

Hegnsloven indeholder endvidere regler om grene, der generer hegn eller færdsel på naboejendommen eller som er farlige for naboejendommen, samt grene fra skove.

Du kan læse hegnsloven her >

Har du spørgsmål omkring klipning af hæk eller hegn, så er du velkommen til at kontakte os på telefon 22 72 36 83.

Vi har mange års erfaring med hækklipning og hegnsklipning og servicer kunder lige fra Rødvig og Store Heddinge på Stevns over Køge og vi har også mange kunder i København, som alle sætter pris på god service og kvalitetsarbejde.

Ring til os på

22 72 36 83

Eller udfyld formularen

Ring til os på

22 72 36 83

Eller udfyld formularen

Menu

Vi er eksperter i