Har du styr på reglerne for snerydning?

Den danske vinter kan være både kold, snefyldt og lang. Det er derfor vigtigt, at man som privatperson, erhvervsdrivende og f.eks. boligselskab har styr på reglerne for snerydning.

Kort fortalt

Snerydning er bortskaffelse af sne fra steder, hvor det ellers kan være farligt.

Bestemmelser om pligtig snerydning fastlægges af offentlige myndigheder i henhold til lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje.

Sne og is skal fjernes hurtigst muligt. Som grundejer har du som hovedregel selv ansvaret for, at gangarealer på og omkring din grund er ryddet og gruset eller saltet. Forsømmer du dette ansvar, kan du dømmes til at betale erstatning, hvis nogen kommer til skade på din grund.

Uanset om der sker uheld eller ej, kan du risikere at få en bøde, hvis der ikke ryddes sne og saltes eller gruses på din grund.

Vær opmærksom på, at skraldemanden og postbudet kan nægte at udføre deres arbejde, hvis havegang, trapper og plads omkring affaldsstativet ikke er ryddet og gruset. Det gælder også, hvis selve vejen ikke er ryddet.

Private grundejere

Når sne er faldet, skal det i Danmark fjernes fra veje og fortove om muligt i mindst 2 meters bredde af grundejerne. De fleste steder skal det være påbegyndt inden kl. 07:00 om morgenen. For private grundejere betyder dette oftest:

  • at sne skal ryddes snarest muligt efter snefald
  • at der skal “træffes foranstaltninger mod glat føre, ved snarest muligt – efter førets indtræden – at gruse eller på anden måde sikre, at færdselsarealet ikke er glat”

Mangelfuld snerydning kan føre til bøder eller erstatningskrav.

Hensynet til erhvervsaktive

Opfyldelsen af snerydningsforpligtelsen er af største betydning for flere serviceerhverv, således postbude, avisbude og lignende transporttjenester, renovationsvæsenet, plejepersonale for ældre og/eller syge, skorstensfejere, brand- og redningsvæsenet, politi og andre myndigheder.

Vil du vide mere om snerydningsregulativerne i netop din kommune? Klik ind på din kommunes hjemmeside og skriv ”snerydning” i søgefeltet på din kommunes hjemmeside.

Stor erfaring med snerydning

Vi har mange års erfaring med Snerydning & Saltning og servicer kunder lige fra Rødvig og Store Heddinge på Stevns over Køge og vi har også mange kunder i København, som alle sætter pris på god service og kvalitetsarbejde.

Har du spørgsmål omkring Snerydning & Saltning, så er du velkommen til at kontakte os på telefon 2272 3683.

Ring til os på

22 72 36 83

Eller udfyld formularen

Ring til os på

22 72 36 83

Eller udfyld formularen

Menu

Vi er eksperter i